14.05.2021

Простата безининг аденомасини даволаш

Простата аденомаси ёки простата безининг хавсиз гиперплазияси (БПГ) яхши хулқли ўсма бўлиб, у кўпинча оғриқли аломатлар билан бирга келади. Бу 45 ва ундан катта ёшдаги эркакларда […]
Қабул
Uzbek