Урологик хизматлар

Вена ичига инфузия юбориш

Вена ичига иньекция юбориш

Мушак орасига иньекция юбориш

Боғлов

Тозаловчи клизма

Клин Энема 135 мл препарати ёрдамида клизма

Золадекс тери ости иньекцияси

Уролог қабули

Терапевт маслаҳати

Анестизиолог маслаҳали

Гинеколог маслаҳати

Ҳирург қабули

Онколог қабули

ЭКГ расшифровка билан

ЭЧТ (Эритроцитларнинг чўкиш тезлиги)

ВИЧ (HIV)

АСЛО (Сифат таҳлили)

Темир (Fe)

Инсулин

D-Димер

Қондаги Ph

C-пептид

МАР-тест (сперматозоид юзасида IgG  антитаналар)

Ферритин

Мечевина

Гепатит В (HbsAg)

Креатинин

ЛД Магний (Мg)

Гематокрит

Холестерин

Фибриноген

Умумий ПСА

Протромбин

ЛД Тропонин I

Спермограмма

Роберг синамаси

Қон глюкозаси

Коагулограмма

ЛД Витамин B9 (фолий кислотаси)

ЛД Витамин B12 (цианокобаламин)

Умумий кальций  (Calcium total)

Қондаги альбумин

Cийдикни бактериологик экиш

Эркин ПСА

Гепатит С (HCV)

Қондаги эстрадиол

Мочевая кислота

Қондаги пролактин

Қондаги билирубин

RW аниқлаш

Витамин D 25-OH (кальциферол)

ЛД Андростендион

Липид спектри (ҲДЛ, ЛДЛ, холестерин, триглицеридлар Герпес II IgM и IgG

Қондаги тестестерон

Умумий қон оқсили

Умумий сийдик таҳлили

Тромбин вақти

Альфа фетопротеин

Лактатдегидрогеназа

Қондаги альфа амилаза

ЛД Прокальцитонин (оғир инфекция ва сепсиз маркери)

С-реактивли оқсил (сифат таҳлили)

Ишқорий фосфатаза

Уретра ажрамаси анализи (эркак)

Тиреотропли гормон

Ревматоид омил (РО сифат таҳлили)

ЛД Креатинкиназа-МВ (Creatine Kinase-MB)

Қиндан ажрама таҳлили (айол)

Анти-Мюллер гормони (АМГ)

Хламидиялар Tr IgM и IgG

Токсоплазмалар IgM и IgG

Мейерс Стамея синамаси

ЛД ишқорий фосфотаза (ИФ, ALP)

ЛД Гидроксипрогестерон (17-OH-прогестерон)

Простата секрецияси таҳлили

Уреоплазмалар Ur IgM и IgG

Лютеинловчи гормон

Лейкоформула + лейкоцитлар

Қиннинг уч нуқтасидан ажрама таҳлили

COVID 19  учун экспресс-тест (операция учун госпитализация вақтида)

Микоплазмалар Gen IgM и IgG

Тереглабулин антитана

Гликация қилинган гемоглобин

Цитомегаловирус IgM и IgG

Зимницкий бўйича сийдик таҳлили

Жигар ферментлари АЛТ и АСТ

Қон гуруҳи ва резус фактор

Нечипоренко бўйича сийдик таҳлили

Сурункали гонадотропин

Биокимёвий қон таҳлили (АЛТ; АСТ; Билирубин умумий; Мочевина; Креатинин; Глюкоза)

Қоннинг ивиш вақти

Умумий ва эркин тироксин

Саратон-ембрионал антигени (РЭА)

Гликолизланган гемоглобин

Умумий клиник қон таҳлили

Фолликулани стимуляция қилувчи гормон

Қиннинг уч нуқтасидан бактериологик экиш

Электролитлар – минерал алмашинуви (Mg+; Р+)

Гамма-глутамилтранспептидаза (ГГТ, GGT)

Умумий ва эркин трийодтиронин

Тиреоид пероксидаза антитаналари

ЛД Калий (К+), Натрий (Na+), Хлор (Сl-)

ЛД Дегидроэпиандростерон-сульфат (ДЭА-С, DHEA-S)

Операция учун гемоконтакт инфекциялар (HIV; RW; HbsAg; HCV)

Бачадон ва тухумдон онкомаркери СА-125

Ошқозон ости бези ва ошқозон-ичак тракти онкомаркери СА-19-9

Сийдик тошининг рентгенофазли таҳлили

Умумий сийдик таҳлили- икки порцияли

Инсон эпидидимисининг секретор оқсиллари

ЛД Глобулин, жинсий гормонларни боғловчи (ГСПГ, SHBG)

ЛД ДНК вирус гепатит B (HBV), миқдорий

ЛД РНК вирус гепатит C (HСV), миқдорий

ЛД АТ к қизилча вируси (Rubella) IgM и IgG миқдорий

Менопауза ва постменопауза учун (ROMA-I/II)  хавфли саратонни эрта аниқлаш

Оқсиллар алмашинувининг кўрсатгичи (Умумий оқсил, Альбумин, Альфа-1-антитрипсин, орозомукоид, Альфа-2-макроглобулин С-реактивли оқсил, Гаптоглобин, Церулоплазмин, Трансферрин, IgA, IgM, IgG, IgЕ)

Гемостазиограмма (коагулограмма) скрининг и кенгайтирилган (АЧТВ, протромбин + МНО, протомбин вақти, фибриноген, антитромбин III, Д-димер)

Юрак УТТ (юрак бўшлиғининг ЭхоКГ)

Буйраклар УТС

Сийдик пуфаги УТТ

Сут безлари УТС

Қорин бўшлиғи (жигар, буйрак, ичаклар, ўт пуфаги, ошқозон, ошқозон ости бези) УТС

Қалқонсимон без УТС

Ҳомила УТТ, допплерография билан бирга

Буйрак қон томирлари доплерографияси

Фолликулометрия УТС (вагинал)

Фолликулометрия УТС (абдоминал)

Сийдик пуфаги, бачадон ва бўйни УТС

Қўл бўғинлари веналари допплерографияси

Брахиоцефал қон томирларини доплерографияси

Оёқ бўғинлари артериялари ва веналари допплерографияси

Обзорли урография

Фистулография

Тос суяклар рентгени

Гистеросальпингорафия

Экскретор урография

Цистография икки проекцияда

Кўкрак қафаси рентгеноскопияси

Кўтариладиган уретроцистография

Микцион цистоуретрография

Антеградли пиелоуретерография

Қорин бўшлиғи рентгеноскопияси

Контраст билан ошқозон-ичак тракти рентгеноскопияси  (барий сульфат)

Кўтариладиган ва Микцион уретроцистрография

Қорин бўшлиғининг обзорли рентгенографияси

Прстата массажи

Урофлоуметрия

Цистостома алмаштириш

Уретра инсцелляцияси

Буйрак биопсиясини олиш (гистология текшируви билан)

Тухумдон биопсиясини олиш (гистология текшируви билан)

Простата биопсиясини олиш (гистология текшируви билан)

Уруғ каналининг блокадаси

Жинсий олат нерв толаларини блокадаси

Қувуқни катетеризация қилиш

Қувуқ биопсиясини олиш (гистология текшируви билан)

Приапризмада каверноз аспирацияси

Каверноз ичига иньекция юбориш

Парапростатик толаларга иньекция юбориш

Қувиқ бўшлиғига дори дармонларни инстилляция қилиш (ЛС нарҳисиз)

Сийдик чикариш системасининг стендини видеоуретроцистосткопия ёрдамида олибташлаш

Қувиқни диагностик видеоуретроцистоскопия қилиш

Буйрак, сийдик ва қовуқ экстракорпорал зарба тўлқинли литотрипсияси

Электротерапия (5-10 сеанс)

Магнитотерапия (5-10 сеанс)

Ултратовуш терапияси (5-10 сеанс)

Лазер терапияси (5-10 сеанс)

Понидельник 8:30 - 17:30
Вторник 8:30 - 17:30
Среда 8:30 - 17:30
Четверг 8:30 - 17:30
Пятница 8:30 - 17:30
Суббота 8:30 - 15:30
Воскресенье Выходной

Запишитесь на прием
    Қабул
    Uzbek